KEVERS

ambi1

Uiterlijk en herkenning

Kevers zijn een brede groep insecten, die in tal van vormen en soorten voorkomen. Kevers kennen eerst een larve en een popstadium. Vooral de larve-fase kan lang duren.

Schade

Het larvestadium van verschillende keversoorten kan grote schade aanbrengen aan voedingswaren en andere opgeslagen goederen van plantaardige en dierlijke oorsprong ( wol, tapijten, pelzen). Ook alle zogenaamde ‘houtwormen’ zijn keverlarven.

design by