RATTEN

ambi1

Uiterlijk en herkenning

De meest voorkomende ratten in gebouwen zijn de zwarte en bruine rat. De zwarte rat is slank met een spitse snuit, grote naar voren staande ogen, grote bijna naakte oren en een zeer lange naakte staart. Inclusief staart, 30 tot 45 cm lang. De bruine rat is groter en forser dan de zwarte rat, heeft een minder spitse snuit, een lange naakte staart die evenwel korter is dan het lichaam. Inclusief staart, 30 tot 45 cm lang.

Net als muizen kunnen ratten zich bliksemsnel voortplanten, en uitmonden in een echte plaag, met meerdere nesten en jongen per jaar.

Schade

Knaagdieren - en vooral de echte ratten en muizen moeten voortdurend knagen om hun tanden te scherpen. Ze knagen, o.a. voor hun nestbouw, voortdurend zachte materialen stuk en veroorzaken zodoende enorme knaagschade. De schade die echte ratten en muizen wereldwijd veroorzaken is echter nog veel groter dan alleen vraat- en knaagschade. Zo veroorzaken ze schade aan gewassen en voorraden. Verder kunnen ze ziekten overdragen op mens en huisdier via enerzijds beten of anderzijds vervuiling.

design by