MUGGEN

ambi1

Uiterlijk en herkenning

Muggen behoren tot dezelfde tweevleugeligen (dipteren) als de vliegen. Zij zijn wel slanker dan hun soortgenoten en bezitten langere antennen, uit meerdere segmenten. Muggen hebben altijd water nodig om zich te vermenigvuldigen. Zij leggen namelijk hun eitjes op het water.

Schade

Muggen zijn voornamelijk ergerlijk door hun steekgedrag. Alleen de wijfjes van welbepaalde muggensoorten steken de mens. Ze hebben een bloedmaaltijd nodig om vruchtbaar te zijn. In tropische landen zijn muggen vaak de overbrengers bij uitstek van tropische ziekten zoals malaria en moeraskoorts.

design by