MUIZEN

ambi1

Uiterlijk en herkenning

Muizen hebben een kleine gestalte, een spitse neus, kleine zwarte oogjes, lange brede oren en een lange, fijn behaarde staart. Ze worden gekenmerkt door de karakteristieke geur van urine en geurklieren. Inclusief staart zijn ze 13 tot 19 cm lang.

Muizen (en ratten) kunnen zich ontzettend snel voortplanten. Onbeperkt kunnen ze tot 8 nesten per jaar werpen, met tot 12 jongen per nest. Deze jongen zijn na slechts enkele maanden op hun beurt geslachtsrijp.

Schade

Knaagdieren - en vooral de echte ratten en muizen moeten voortdurend knagen om hun tanden te scherpen. Ze knagen, o.a. voor hun nestbouw, voortdurend zachte materialen stuk en veroorzaken zodoende enorme knaagschade. De schade die echte ratten en muizen wereldwijd veroorzaken is echter nog veel groter dan alleen vraat- en knaagschade. Zo veroorzaken ze schade aan gewassen en voorraden. Verder kunnen ze ziekten overdragen op mens en huisdier via enerzijds beten of anderzijds vervuiling.

Opgelet

Spitsmuizen zijn wettelijk beschermde dieren. Het zijn zuivere insecteneters met een spitse snuit, die geen schade veroorzaken.

design by